Medarbejderudvikling


Ingen udvikling er afvikling!
Hvis virksomheden skal sikres vækst i et økonomisk presset og konkurrencepræget arbejdsmiljø under konstant forandring er medarbejderudvikling på arbejdspladsen svær at komme uden om.


Selv de bedste kan brænde ud!
Når alting omkring os forandrer sig, er det ikke sikkert at de gamle mønstre stadig er de mest hensigtsmæssige. Det kan medføre gensidig frustration, nogle medarbejdere forlader måske virksomheden, andre melder sig syge af stress.


Medarbejdere som matcher udfordringerne på arbejdet oplever større trivsel
Coaching-baserede medarbejdersamtaler skaber konkurrencedygtige medarbejdere, fordi medarbejderne herefter ikke længere er fastlåste i deres handlemuligheder.


Fokus på ressourcer og det uopdyrkede potentiale
Formålet med en ekstern HR partner og coach i relation til medarbejderudvikling er at sikre vækst i virksomheden. Arbejdet består i at sætte fokus på den enkelte medarbejders udfordringer, ressourcer og uopdyrkede potentiale i relation til den enkeltes ansvarsområde og virksomheden som helhed.


Coaching-baserede udviklingsamtaler sikrer medarbejdere der matcher den virkelighed som de og virksomheden befinder sig i.