Senior coaching

                           

Ældre er kommet for at blive
På arbejdsmarkedet arbejdes der for indførelse af fleksibel tilbagetrækning. Man antager at pensionsalderen vil stige til 70 år eller mere de kommende årtier. Er dine medarbejdere indstillede på det, og hvad er virksomhedens ønske?


Dialogen der blev væk
Ældre medarbejdere er ofte betydningsfulde kulturbærere for virksomheden og bidrager til at indføre yngre kolleger i faget og i virksomhedskulturen. Kun få arbejdsgivere går aktivt ind og tager en anerkendende dialog med ældre medarbejdere om deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.


Er jeg købt eller solgt?
Mange seniorer der nærmer sig 60-årsalderen går hellere selv end risikerer en fyring. Man vælger frivilligt at forlade arbejdsmarkedet, for at undgå nederlag. Men er det egentligt det der tjener medarbejderen og virksomheden bedst?


Senior coaching favner også de ”bløde værdier”
Med en senior coach er der mulighed for professionel dialog på dette for mange meget personlige og til tider ømtålige område. Virksomheden tager et socialt ansvar og sikrer en ny og hensigtsmæssig arbejdsramme for den ældre medarbejder, hvor dette er ønsket. Der bliver taget hånd om eventuelle tvivlsspørgsmål, det skaber mest tryghed på arbejdet og livskvalitet efter en tilbagetrækning. En velovervejet tilbagetrækning tjener både medarbejderen og virksomheden bedst.